Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Zaleszany
Menu góra
Strona startowa Gmina - Informacje Prawo Uchwały RIO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały RIO, bieżące, menu 1198 - BIP - Gmina Zaleszany”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały RIO

Uchwały RIO

 1. Uchwała NrXVI/221/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na rok 2008
 2. Uchwała Nr XVI/220/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej gminy Zaleszany na rok 2008 prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 roku i lata następne.
 3. Uchwała Nr XVI/204/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej gminy Zaleszany na rok 2010 prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku i lata następne.
 4. Uchwała Nr XVI/205/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na rok 2010.
 5. Uchwała Nr XVI/262/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2011.
 6. Uchwała Nr XVI/263/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na rok 2011.
 7. Uchwała Nr XVI/264/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie ochwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2011.
 8. Uchwała Nr XVI/86/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.
 9. Uchwała Nr XVI/26/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaleszany.
 10. Uchwała Nr XVI/27/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na 2016 rok.
 11. Uchwała Nr XVI/66/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
 12. Uchwała Nr XVI/212/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaqleszany na 2016 rok.
 13. Uchwała Nr XVI/213/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2016 rok.
 14. Uchwała Nr XVI/214/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na 2016 rok.
 15. Uchwała Nr XVI/156/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zaleszany informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 16. Uchwała Nr XVI/13/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaleszany.
 17. Uchwała Nr XVI/14/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na 2017 rok.
 18. Uchwała Nr XVI/204/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok.
 19. Uchwała Nr XVI/205/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2017 rok.
 20. Uchwała Nr XVI/206/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na rok 2017.
 21. Uchwała Nr XVI/89/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.|
 22. Uchwała Nr XVI/205/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zaleszany informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 23. Uchwała Nr XVI/260/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2019 rok.
 24. Uchwała Nr XVI/261/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2019 rok.
 25. Uchwała Nr XVI/261/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2019 rok.
 26. Uchwała Nr XVI/262/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na 2019 rok.
 27. Uchwała Nr XVI/2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaleszany.
 28. Uchwała Nr XVI/3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zaleszany na rok 2019.
 29. Uchwała Nr XVI/72/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Zaleszany kredytu w kwocie 8.400.000 zł.
 30. Uchwała Nr XVI/82/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 31. Uchwała Nr XVI/257/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2020.
 32. Uchwała Nr XVI/258/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2020.
 33. Uchwała Nr XVI/77/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 34. Uchwała Nr XVI/20/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaleszany.
 35. Uchwała Nr XIV/43/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2021 roku o prawidłowości planowanego długu Gminy Zaleszany.
 36. Uchwała Nr XIV/44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaleszany w 2021 roku.
 37. Uchwała Nr XVI/269/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2021, wraz z objaśnieniami.
 38. Uchwała Nr XVI/270/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2021-2034.
 39. Uchwała Nr XVI/271/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaleszany w 2021 roku.
 40. Uchwała Nr 14/25/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2020 rok.
 41. Uchwała Nr 14/8/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaleszany w 2022 roku.
 42. Uchwała Nr 14/9/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2022, wraz z objaśnieniami.
 43. Uchwała 14/20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2022-2034.
 44. Uchwała 14/27/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zaleszany o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
 45. Uchwała Nr 14/9/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaleszany sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok.
 46. Uchwała Nr 14/12/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaleszany w 2022 roku.
 47. Uchwała Nr 14/15/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2022 roku o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaleszany na lata 2022-2034.
 48. Uchwała Nr XVI/270/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2021-2034.
 49. Uchwała Nr 3/21/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu Gminy Zaleszany na 2023 rok.
 50. Uchwała Nr 3/24/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na 2023 rok.
 51. Uchwała Nr 3/24/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034.
 52. Uchwała Nr 3/70/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu Gminy Zaleszany na 2023 rok.
 53. Uchwała Nr 3/71/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaleszany określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034.

Metryka

sporządzono
2012-12-14 przez
udostępniono
2012-12-14 00:00 przez Paterek Wojciech
zmodyfikowano
2023-01-26 15:05 przez Paterek Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
344
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.