Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Zaleszany
Menu góra
Strona startowa Gmina - Informacje Rejestr Instytucji Kultury
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr Instytucji Kultury, bieżące, menu 1295 - BIP - Gmina Zaleszany”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zaleszany prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


I.Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zaleszany prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, tel.(15) 845-94-20 (wew.28).

II.Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1.Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6.Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7.Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8.Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9.Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10.Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III.Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j.: Dz. U.
z 2012r., poz. 1282 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Zaleszany lub w kasie Urzędu.

IV.Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).


1.Księga rejestrowa instytucji kultury.

2.Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zaleszany.

3.Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury.

4.Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury.

Metryka

sporządzono
2016-12-15 przez Wojciech Paterek
udostępniono
2016-12-15 01:00 przez Wojciech Paterek
zmodyfikowano
2016-12-15 16:13 przez Wojciech Paterek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
595
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.